Mija termin opłacania składki członkowskiej za I kwartał 2014 roku

Zarząd klubu Extreme Beskid Team przypomina wszystkim członkom klubu o obowiązku dokonania wpłaty na składkę członkowską za pierwszy kwartał 2014 roku. Wysokość ustalonej składki to 50 zł / kwartał. Jednocześnie władze klubu chcą poinformować, że tym razem wobec każdego członka, który nie dokona wpłaty do 31. marca 2014 roku zostanie zastosowana kara, w postaci skreślenia z listy członków klubu.

Obrazek

Pragniemy także dodać, że osoby uczące się obowiązuje składka w wysokości 25 zł.

Reklama